Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk and E. Anssems. 2015. Fodder trees in pastures: Leaves are a healthy and nutritious supplement to the regular diet of ruminant livestock. (In Dutch.). Ekoland. Februari 2015, p. 22-23.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,78 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voederbomen in de wei: Bladeren zijn een gezonde en voedzame aanvulling op het gebruikelijke rantsoen van herkauwers

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bladeren en twijgen van bomen en struiken kunnen een rol spelen in het rantsoen van koeien, geiten en schapen omdat ze een aanvullende bron zijn van eiwit, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevatten veel bomen secundaire plantenstoffen die een positief effect kunnen hebben op de vertering en de gezondheid van herkauwers. In het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl) is de inpasbaarheid van voederbomen op melkveebedrijven getest.


Trefwoorden in Nederlands: bomen, struiken, voederbomen, Multifunctioneel Landgebruik, plattelandsontwikkeling, teelt, voederwaarde, landschap, biodiversiteit, mineralen, Agroforestry, voedselbos
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Fodder trees in pastures: Leaves are a healthy and nutritious supplement to the regular diet of ruminant livestock

Abstract / summary in English:

Leaves and twigs of trees and shrubs are a source of protein, minerals and trace elements, and therefore could play a valuable role in the diet of cows, goats and sheep. In addition, the secondary compounds present in many tree species may benefit ruminant metabolism and health. The farmers' network for Fodder Trees and Multifunctional Land Use (www.voederbomen.nl) has investigated the feasibility of including fodder trees on dairy farms.


Keywords in English: trees, shrubs, multifunctional land use, rural development, production, feed value, landscape, biodiversity, agroforestry, minerals, food forest
Voederbomen in de wei