Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren and F.P.M. Verhoeven. 2015. Nutrient surpluses not sufficiently reduced – despite Kringloopwijzer and motivated livestock farmers. (In Dutch, with English abstract.). V-Focus. oktober 2015, p. 40-41.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 390 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Meer nodig voor verlagen mineralenoverschot: Kringloopwijzer en gemotiveerde veehouders onvoldoende

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Als bijdrage aan de beperking van de fosfaatproductie door de melkveehouderij, wordt onder meer de Kringloopwijzer verplicht gesteld. Kringloopboeren in Midden-Delfland gebruiken dit instrument al jaren. De gemiddelde resultaten van de bedrijven die al zeven jaar deelnemen, laten zien dat het fosfaatoverschot het evenwichtsniveau nadert. Dat is goed nieuws voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het stikstofoverschot blijft echter ‘hangen’ op circa 150 kg per hectare. Wat is de achtergrond van dit beperkte succes en hoe kunnen de overschotten verder terug?


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, kringloop, mineralenverliezen, stikstof, fosfaat, bodembenutting, economie, resultaatbeloning, graslandproductie
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Nutrient surpluses not sufficiently reduced – despite Kringloopwijzer and motivated livestock farmers

Abstract / summary in English:

To reduce phosphorus surpluses Dutch dairy farmers are required to use the Kringloopwijzer, a tool for calculating nutrient balances at the farm level. Kringloopboeren (ecological farmers) in the region of Midden-Delfland were among the first to start using this tool. Research shows that phosphorus surpluses have decreased to equilibrium levels on those farms where the Kringloopwijzer has been used for seven years. This is good news for surface water quality. However, nitrogen surpluses appear to be 'stuck' at about 150 kg per hectare. What is the explanation for this limited success and how can these surpluses be further reduced?


Keywords in English: soil, nutrient cycling, nutrient losses, nitrogen, phosphate, phosphorus, nutrient use efficiency , economy, results-based compensation, grassland production
Meer nodig voor verlagen mineralenoverschot