Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C., M. Peters and E. Michels. 2015. Chicken & Egg: Exploring the use of sustainable insect protein in poultry feed Project Summary. (In Dutch, with English abstract.).

Number of pages: 4

Type of document: Remaining

Download full text pdf, 400 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Samenvatting project Kip en Ei: Een verkenning naar de toepassing van insecteneiwit in pluimveevoer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kippen scharrelen in de vrije natuur letterlijk hun kostje bij elkaar. Naast zaden en granen pikken ze ook insecten op en die zijn daarmee een belangrijk bestanddeel van hun dieet. In het ‘samenwerken in innovatie’‐project ‘Kip & Ei’ staat de vraag centraal of insecten in de diervoeding voor de pluimveesector een rol kunnen spelen. In dit document kunt u de samenvatting vinden van de resultaten van het project 'Kip & Ei'.


Trefwoorden in Nederlands: duurzaam eiwit, soja, meelwormen, kippen, insectenvoer, insecten, diergezondheid, diervoeder
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Chicken & Egg: Exploring the use of sustainable insect protein in poultry feed Project Summary

Abstract / summary in English:

Under natural conditions chickens spend their days pecking and scratching for food. Seeds and grains, but also insects form an important part of their diet. The central aim of the collaborative innovation project "Chicken & Egg" is to investigate the feasibility of using insect protein in commercial chicken production. This document presents a summary of the results.


Keywords in English: sustainable protein, soy, mealworms, chicken, insect-based animal feed, insects, animal health, animal feed
Samenvatting project Kip en Ei: Een verkenning naar de toepassing van insecteneiwit in pluimveevoer