Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M. and B. Luske. 2015. Promoting biodiversity in the Veenkoloniën. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

Order Price: €0.00; Order code:2015-035LbP; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biodiversiteit is de basis voor het menselijk welzijn. Het levert namelijk grondstoffen zoals graan en katoen en zorgt voor de afbraak van dode dieren en planten (mineralisatie), bestuiving van landbouwgewassen en b.v. het zuiveren van water. Intensieve landbouw gaat echter ten koste van biodiversiteit. Het benutten van bodemleven en bovengrondse biodiversiteit (natuurlijke vijanden) leidt tot een betere bodemvruchtbaarheid, minder externe inputs en minder druk op de waterkwaliteit. Het project Bloeiend Bedrijf (www.bloeiendbedrijf.nl) heeft laten zien dat meer bewustwording, en meer kennis en ervaring met nuttige insecten boeren vertrouwen geeft in de ecologie van hun bedrijf.

Deze factsheet over biodiversiteit is tot stand gekomen vanuit participatieve netwerken met akkerbouwers: de praktijknetwerken Sturen met organische stof in de Veenkoloniën en Graanhaantjes: natuurlijke plaagbeheersing en het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, bovengrondse biodiversiteit, ondergrondse biodiversiteit, bodemleven, agrobiodiversiteit, natuurlijke vijanden, Veenkoloniën, nut van biodiversiteit
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Promoting biodiversity in the Veenkoloniën

Abstract / summary in English:

Biodiversity is the basis of human existence. It ensures the provision of ecosystem services such as crop pollination, water purification, decomposition of dead plants and animals (nutrient recycling), and production of raw materials such as wheat and cotton. High-input agriculture has a negative impact on biodiversity. By making better use of soil organisms and aboveground biodiversity (including natural enemies of crop pests), farmers may improve soil fertility, reduce external inputs and lessen agricultural impact on water quality. The Flourishing Farm project (www.bloeiendbedrijf.nl) has shown that farmers' confidence in the ecological functioning of their farming systems increases with their awareness of the value of biodiversity in general, and their experience with beneficial insects in particular.

This fact sheet presents the experiences of participants in the nationwide collaborative project "Flourishing Farm" and two arable-farmers' networks ("Organic matter in the Veenkoloniën" and "Cereal leaf beetles: natural pest management")


Keywords in English: Biodiversity, soil life, natural enemies, pests, field margins, functional agrobiodiversity, FAB, arable farming, IPM
Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën