Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Iepema, G., B. Domhof and N.J.M. van Eekeren. 2015. Measuring organic matter decomposition with teabags. (In Dutch, with English abstract.). V-Focus. Augustus, p. 18-19.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 350 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Afbraak thee maat voor afbraak organische stof

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project ‘Goud van Oud grasland’ wordt naar het ‘goud’ van oud grasland gezocht op het gebied van grasproductie, milieu en biodiversiteit. Er wordt ook gekeken naar de afbraak van organische stof. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van een methode waarbij de afbraak van groene thee en rooibosthee in de bodem als maatstaf wordt gebruikt voor de afbraak van organische stof. Deze methode is afgelopen jaar getest op een jong en oud graslandperceel van tien melkveebedrijven op de oude zeeklei in Friesland en Groningen.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, grasproductie, milieu, biodiversiteit, organische stof, theezakjes
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Measuring organic matter decomposition with teabags

Abstract / summary in English:

The project "Assets of permanent pastures" evaluates the value of permanent pastures in terms of grass production, environmental quality, biodiversity and organic matter build-up . One of the methods used in this project is the "teabag method", which measures the decomposition of buried teabags (rooibos or green tea) as a proxy for organic matter decomposition. The teabag method was tested last year in young and permanent pastures on marine clay soil, on ten dairy farms in the Dutch provinces of Friesland and Groningen.


Keywords in English: soil, grass production, environment, biodiversity, organic matter, teabags, permanent pastures
Afbraak thee maat voor afbraak organische stof