Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. 2015. Trees for chickens. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

Related to: Trees for outdoor chickens

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bomen voor Buitenkippen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is het eindproduct van praktijknetwerk ‘Bomen voor Buitenkippen’ (2012-2015).  Samen met pluimveehouders is onderzocht hoe je met beplanting de uitloop zo goed mogelijk kunt inrichten. We hebben de volgende aspecten meegenomen: beschutting voor de kippen, opbrengst in de vorm van fruit, brandstof of strooisel, verspreiding van de kippen en daarmee ook hun mest, weren van watervogels en landschappelijke waarde. Pluimveehouders hebben fruitbomen, miscanthus of wilgen aangeplant. De wilgen vanuit het project ‘Kiplekker onder de wilgen’ van Probos. De ervaringen met al deze soorten beplanting vormen de basis van deze brochure.


Trefwoorden in Nederlands: biologisch pluimvee, kippenuitloop, vrije uitloop, dierenwelzijn, agroforestry, voedselbos
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Trees for chickens

Abstract / summary in English:

This booklet is the end product of the poultry farmers' network "Trees for chickens" (2012-2015). This network was aimed at investigating how to optimize the vegetation in outdoor areas for free-range chickens. We considered a range of vegetation functions: providing shelter for the chickens; production of fruits, nuts, biomass for woodstoves and litter; improving chicken distribution (hence manure distribution) over the outdoor area; keeping out waterfowl; and enhancing landscape quality. Poultry farmers participating in this network planted fruit trees, Miscanthus and biomass willows (the latter as part of a Probos Foundation project investigating biomass production in outdoor chicken ranges). The experiences with different types of vegetation are presented in this booklet.


Keywords in English: organic poultry, outdoor chicken range, animal welfare, agroforestry, food forest
Bomen voor Buitenkippen