Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B., A.J.T.M. Hospers-Brands and L. Janmaat. 2015. Establishment and management of field margins: weed suppression. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.

Number of pages: 20

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure geeft praktische tips over de aanleg en het beheer van akkerranden. Akkerranden zijn functioneel op het landbouwbedrijf omdat ze schuilplaatsen, overwinteringsplekken en voedsel bieden voor nuttige insecten die helpen bij de plaagbeheersing. Akkerrandenbeheer past binnen geïntegreerde plaagbeheersing op het akkerbouwbedrijf maar in de praktijk lopen veel telers tegen praktische problemen aan. De ervaringen zijn daarom gebundeld in deze brochure met de do’s en don’ts voor akkerrandenbeheer.


Trefwoorden in Nederlands: IPM, insecten, plaagbeheersing, FAB, biodiversiteit, akkerranden, onkruiden
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Establishment and management of field margins: weed suppression

Abstract / summary in English:

This brochure is a practicle guide for the establishment and the management of flowering field margins. Field margins can contribute to populations of beneficial insects for pest control, because they offer shelter, food and places for hibernation. Field margins are therefore part of Integrated Pest Management. However, problems may arise due to the development of weeds. Experiences of farmers and practicle solutions for management and weed suppression have therefore been collected in this brochure.


Keywords in English: IPM, insects, pest control, FAB, biodiversity, field margins, weeds
Aanleg en onderhoud van akkerranden