Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. and J.G.C. Deru. 2015. Food for meadow birds: Volunteers measure food availability. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.

Number of pages: 4

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 0,64 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voedsel voor weidevogels: Vrijwilligers ANV meten aanbod

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Agrarische natuurverenigingen, natuurbeherende organisaties, beleidsmakers, boeren, waterschappen en honderden vrijwilligers zetten zich ieder jaar in om weidevogels in het Nederlandse landschap te beschermen. Door het maaien uit te stellen, nesten te tellen en te beschermen en speciale weidevogelgebieden aan te wijzen worden onder meer de grutto, de kievit, de scholekster en de goudplevier gekoesterd. Desondanks blijft het aantal weidevogels in Nederland dalen. Maar hoe staat het eigenlijk met het voedselaanbod voor deze vogels? Want dat is natuurlijk hun eerste levensbehoefte.Kan de achteruitgang van de weidevogels beter begrepen worden als helder is hoeveel voedsel beschikbaar is? Deze folder geeft informatie over het onderzoek dat het Louis Bolk Instituut heeft gedaan samen met vrijwilligers van ANV Water Land & Dijken om het voedselaanbod van weidevogels te meten.


Trefwoorden in Nederlands: Weidevogels, natuurbeheer, voedselaanbod, grutto, kievit, scholekster, goudplevier.
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Food for meadow birds: Volunteers measure food availability

Abstract / summary in English:

Since many years, agri-environmental cooperatives, nature conservation organisations, policymakers, farmers, water boards and hundreds of volunteers have been working hard to protect meadow birds in the Netherlands. Delayed mowing, designated meadow bird areas, and counting and protecting bird nests are among the efforts taken to protect the black-tailed godwit, peewit, oystercatcher, golden plover and other species. However, despite these efforts, meadow bird populations in the Netherlands keep declining. One hypothesis is that (change in) food availability plays a role in this decline. Therefore the Louis Bolk Institute worked together with volunteers from the agri-environmental cooperative Water, Land & Dijken to measure and monitor food availability for meadow birds. This leaflet provides information about the methods used and tips for farmers to increase meadow bird food availability .


Keywords in English: Meadow birds, nature conservation, food availability, black-tailed godwit, peewit, oystercatcher, golden plover
Voedsel voor weidevogels