Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Groene Veredeling. 2015. Green crop breeding: New varieties to increase the sustainability of conventional and organic crop production. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut & Wageningen UR, Wageningen, The Netherlands. 4 p.

Number of pages: 4

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 330 kB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Groene Veredeling: Nieuwe rassen voor verduurzaming van gangbare en biologische teelt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische telers hebben grote behoefte aan meer robuuste rassen. Dat kunnen rassen zijn met een brede weerstand tegen ziekten en plagen, rassen die met minder bemesting toch voldoende opbrengst geven, en rassen die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden. De ontwikkeling van dergelijke robuuste rassen is voor de hele agrarische sector van belang. Robuuste rassen dragen namelijk bij aan verdere verduurzaming van zowel gangbare als biologische teelt. In het onderzoeksprogramma Groene Veredeling dragen Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en andere kennisinstellingen sinds 2010 bij aan de ontwikkeling van deze robuuste rassen. Drie gewassen staan centraal: aardappel, prei, en spinazie. Daarnaast is ook onderzoek gedaan in tomaat, lupine, kool, tarwe, ui en paprika. Eind 2014 is de eerste fase van het programma afgerond, en is een nieuwe ronde van projecten van start gegaan voor 2015-2019. Het onderzoek in aardappel (phytophthoraresistentie) en prei (tripsresistentie) loopt door, en nieuwe projecten in spinazie, appel en paprika zijn opgestart. Deze folder biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoekslijnen.


Trefwoorden in Nederlands: veredeling, veredelaars, keten, veredelingsstrategie, robuuste rassen, biologisch
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Green crop breeding: New varieties to increase the sustainability of conventional and organic crop production

Abstract / summary in English:

Organic growers urgently need more 'robust' varieties: varieties with broad resistance to pests and diseases, varieties that provide good yields with lower nutrient inputs, and/or varieties that are adapted to changing climatic conditions. Developing such varieties is key to making the entire agricultural sector (i.e. organic and conventional farming) more sustainable. The research programme Green Crop Breeding, carried out by Wageningen UR, the Louis Bolk Institute and other academic institutions in the Netherlands, was launched in 2010 for this purpose. The programme focuses on potato, leeks and spinach, but also covers tomato, lupin, cabbage, wheat, onion and sweet pepper. The first phase of the programme was completed in 2014; the second phase (2015-2019) includes new projects on spinach, apple and sweet pepper, in addition to continued studies on potato (phytophthora resistance) and leeks (trips resistance). This brochure provides an overview of the main research lines.


Keywords in English: crop breeding, crop breeders, production chain, breeding strategies, robust varieties, organic production
Groene Veredeling: Nieuwe rassen voor verduurzaming van gangbare en biologische teelt