Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Steenbruggen, A. and L. Daniels. 2015. Jaarverslag 2014 Louis Bolk Instituut: Adaptatie versterken. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.

Number of pages: 16

Type of document: Year report

Download full text pdf, 10,2 MB; opens in new window

English version

Order Price: €0.00; Order code:2015-023 C; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Jaarverslag 2014 Louis Bolk Instituut: Adaptatie versterken

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het jaarverslag 2014 van het Louis Bolk Instituut staat het adaptatiemodel centraal. Directeur Jan Willem Erisman: "Met onze projecten ontwikkelen wij concepten, praktijkkennis en maatregelen die het adaptatiesysteem bevorderen. Voor professionals in de landbouw en gezondheidszorg zie ik twee wegen om daar te komen. De meest effectieve route is omschakelen: de afhankelijkheid van externe middelen radicaal minimaliseren, veerkracht versterken en vandaar uit verder bouwen. Maar je kunt er ook komen door langzaam te veranderen. Beide manieren ondersteunen wij met kennis en advies."

Enkele projecten die worden besproken:

Conceptontwikkeling biodiversiteit in de veehouderij

Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën

WereldSchool WereldWijk

Mapping-studie naar complementaire zorg

TILMAN-ORG

 


Jaarverslag 2014 Louis Bolk Instituut: Adaptatie versterken