Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Kooreman, P. and E.W. Baars. 2014. Complementair werkende huisartsen en de kosten van zorg. ESB Gezondheidszorg. 99(4678):90-92.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Complementair werkende huisartsen en de kosten van zorg.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een klein aantal Nederlandse huisartsen heeft zich, naast het voltooien van de reguliere huisartsenopleiding, aanvullend geschoold in complementaire behandelwijzen. De zorgkosten van de patiënten van deze complementaire huisartsen die gedekt worden door de basisverzekering zijn substantieel lager dan die van sociaal-economisch vergelijkbare patiënten met een reguliere huisarts, met name in het laatste levensjaar. Voor een goede sturing op kosteneffectiviteit in de zorg is verder onderzoek naar financiële en gezondheidseffecten van complementaire behandelwijzen gewenst.


Trefwoorden in Nederlands: Kosteneffectiviteit, Complementaire zorg
Complementair werkende huisartsen en de kosten van zorg.