Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J. and G.J.H.M. van der Burgt. 2001. Nutrient use efficiency in organic agriculture: an integral approach. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 122 p.

Number of pages: 122

Type of document: Book

Download full text pdf, 24 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Mineralenbenutting in de biologische landbouw: een integrale benadering

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit boek komt voort uit een driejarig project van Platform Biologica, uitgevoerd door het LBI en de DLV. Onder de titel Optimalisering mineralenbenutting hebben de partners in dit project de 30 deelnemende bedrijven gevolgd en geadviseerd in een verbetering van de mineralenbenutting.


Trefwoorden in Nederlands: mineralenbenutting, bodem, bodembemesting
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Nutrient use efficiency in organic agriculture: an integral approach

Abstract / summary in English:

This book is a result of a 3-year project of Platform Biologica, carried out by the Louis Bolk Institute and DLV. As part of this project we worked together with 30 organic farmers to optimise nutrient use efficiency on their farms.


Keywords in English: nutrient use efficiency, soil, soil fertilisation
Mineralenbenutting in de biologische landbouw