Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M. and A. Kikkert. 2014. Better farming with biodiversity in Drenthe. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2014-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.

Number of pages: 54

Type of document: Report

Download full text pdf, 4,3 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eindverslag van het demonstratie project Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe (2010-2013). Met 21 Drentse akkerbouwers is gewerkt aan verduurzaming van het bodembeheer op eigen bedrijf. Projectactiviteiten waren gericht op denken (studiebijeenkomsten, kennisuitwisseling) en doen (zelf aan de slag). In Zuidwolde en in 1e Exloermond zijn metingen verricht in demo's. Via nieuwsbrieven en vakbladen is breed gecommuniceerd.


Trefwoorden in Nederlands: Duurzaam bodembeheer, Veenkolonien, bodemleven, organische stof
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Better farming with biodiversity in Drenthe

Abstract / summary in English:

In the demonstration project Better farming with biodiversity in Drenthe (2010-2013), 21 arable farmers in the Dutch province of Drenthe worked on improving their soil management. Project activities were aimed at both "thinking" (study meetings, knowledge exchange) and "acting" (applying sustainable soil management practices). Furthermore, soil measurements were taken in demonstration plots in Zuidwolde and 1e Exloermond. Project results were widely communicated through newsletters and trade journals. This is the project's final report.


Keywords in English: sustainable soil management, Veenkoloniën, Dutch Peat District, soil biodiversity, organic matter
Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe