Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk and E. Anssems. 2015. Fodder trees are gaining popularity. (In Dutch, with English abstract.). V-Focus. Februari 2015, p. 38-39.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 360 kB; opens in new window

Related webpage or webdocument: www.voederbomen.nl

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voederbomen in trek

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bladeren en twijgen van bomen en struiken hebben potentie in het rantsoen van koeien, geiten en schapen, omdat ze een aanvullende bron zijn van eiwit, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevatten veel bomen secundaire plantenstoffen die een positief effect kunnen hebben op de vertering en de gezondheid van herkauwers. In het Praktijknetwerk Voederbomen en Functioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl) is de inpasbaarheid van voederbomen op melkveebedrijven getest.


Trefwoorden in Nederlands: bomen, struiken, voederbomen, Multifunctioneel Landgebruik, plattelandsontwikkeling, teelt, voederwaarde, landschap, biodiversiteit. Agroforestry, voedselbos
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Fodder trees are gaining popularity

Abstract / summary in English:

Leaves and twigs of trees and shrubs are a source of protein, minerals and trace elements, and therefore could play a valuable role in the diet of cows, goats and sheep. Many trees also contain secondary compounds that may positively influence the metabolism and health of ruminants. The farmers' network "Fodder Trees and Multifunctional land use" (www.voederbomen.nl) has investigated how to integrate trees in dairy farming systems.


Keywords in English: trees, shrubs, fodder trees, Multifunctional Land Use, rural development, cultivation, feed value, landscape, biodiversity, Agroforestry, food forest
Voederbomen in trek