Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Nuijten, E. and M. Tiemens-Hulscher. 2014. Manual for seed production and selection: General principles. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 45 p.

Number of pages: 45

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,7 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Handleiding Zaadvermeerdering en Selectie: Algemene grondslagen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze zaadteelthandleiding is bedoeld voor telers die hun eigen zaad willen vermeerderen of die uit bestaande rassen een eigen selectie willen maken. In beide gevallen is de teelt van zaad, dat met name bij de tweejarige gewassen sterk afwijkt van de consumptieteelt, een onlosmakelijk deel van het proces. In deze handleiding worden enkele belangrijke aspecten over erfelijkheid, uitgangsmateriaal, bestuiving, kruisen, selectie en vermeerdering beschreven.


Trefwoorden in Nederlands: Zaadvermeerdering, selectie, veredeling
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Manual for seed production and selection: General principles

Abstract / summary in English:

This manual is intended for growers who want to produce seed from their own crops or make their own selection from existing varieties. Particularly in the case of biennial species, growing crops for seed requires quite a different approach from growing crops for consumption. This manual describes the most important aspects and general principles of genetics, seed sources (parental material), pollination, crossing, selection and multiplication


Keywords in English: Seed production, seed selection, plant breeding
Handleiding Zaadvermeerdering en Selectie