Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Steenbruggen, A., B. Luske, D. Dirks, J.W. Erisman and L. Janmaat. 2015. The harvest of the Flourishing Farm project: Flowering field margins for natural pest control. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.

Number of pages: 20

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 4,9 MB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

Order Price: €3.00; Order code:2015-002 LbD; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De oogst van Bloeiend Bedrijf: Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf, met bijna 600 deelnemers en 1200 kilometer bloeiende akkerranden heeft kleur gegeven aan het Nederlandse landschap en bijgedragen aan vergroening. Het is duidelijk geworden dat vergroening uitstekend samengaat met functionaliteit voor de akkerbouwer. In dit magazine leest u alles over de resultaten van Bloeiend Bedrijf, de ervaringen van deelnemers en de visie van onderzoekers. Bloeiend Bedrijf laat zien dat de aanleg van akkerranden in combinatie met kennisuitwisseling over functionele agrobiodiversiteit heeft geresulteerd in minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen.


Trefwoorden in Nederlands: Akkerranden, functionele agrobiodiversiteit, akkerbouw, bloeiend bedrijf, gewasbescherming
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: The harvest of the Flourishing Farm project: Flowering field margins for natural pest control

Abstract / summary in English:

With close to 600 participants, the national collaborative project Flourishing Farm has established no less than 1200 kilometres of flowering field margins in the Netherlands. These field margins not only help to "green" the Dutch rural landscape, but also have a great functional value for arable farmers, particularly in terms of promoting natural pest control. This magazine presents the results of the Flourishing Farm project, the experiences of participating farmers, and the insights of researchers. This project shows that the establishment of flowering field margins in combination with knowledge exchange on functional agrobiodiversity has led to a significant reduction in pesticide use.


Keywords in English: field margins, functional agrobiodiversity, arable farming, flourishing farm, crop protection
De oogst van Bloeiend Bedrijf