Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Schouten, T., R.G.M. de Goede, N.J.M. van Eekeren and M. Rutgers. 2014. The beauty of sustainably managed soils: Does organic agriculture lead to healthier soils? (In Dutch, with English abstract.). Bodem. 6(December):14-16.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 140 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem: Leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te onderdrukken. Door gebruik te maken van deze diensten kunnen boeren een aanzienlijke agrarische productie realiseren van een goede kwaliteit. Het bodemleven vormt hierbij een belangrijke spil. We hebben gegevens van 137 melkveehouderijbedrijven onderzocht op de vraag hoe het is gesteld met de bodemgezondheid onder verschillende typen bedrijven.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, voedingsstoffen, bodemstructuur, productie, melkveehouderijen
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: The beauty of sustainably managed soils: Does organic agriculture lead to healthier soils?

Abstract / summary in English:

Soil-based agriculture is dependent on the ecosystem services generated by the natural capital of the soil. A healthy soil makes nutrients available for plant growth, absorbs and delivers water, suppresses crop pests and diseases, and has a good soil structure. Soil organisms play a vital role in these processes. If farmers make effective use of soil ecosystem services, they can achieve good yields, both in terms of quantity and quality. We analyzed soil data from 137 dairy farms to assess soil health in relation to farm management (organic, conventional, intensive).


Keywords in English: soil health, soil nutrients, soil structure, production, dairy farms
De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem