Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2014. Soil check for grassland production. (In Dutch, with English abstract.). Ekoland. november 2014:24-25.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemcheck voor graslandproductie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit artikel wordt omschreven hoe een veehouder de kwaliteit van zijn grasland  optimaal kan houden voor het jaar dat komen gaat. Aan de hand van een checklist kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemkwaliteit, grasland, checklist
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Soil check for grassland production

Abstract / summary in English:

This article discusses strategies for dairy farmers to optimize the quality of their grasslands for the next production season. The article includes a checklist with management options for soil quality improvement.


Keywords in English: Soil, soil quality, grassland, checklist
Bodemcheck voor graslandproductie