Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers and J. de Wit. 2014. Biodiversity in dairy farming: Investing in resilience and risk reduction. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2014‐042 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 55 p.

Number of pages: 55

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport wordt een Conceptueel Kader geschetst voor de ontwikkeling van een businessmodel voor biodiversiteit in de melkveehouderij. Daarmee kunnen praktische vervolgstappen gezet worden in het project ‘Biodivers businessmodel melkveehouderij’, dat geïnitieerd is door het Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en de Rabobank.


Trefwoorden in Nederlands: Biodiversiteit, melkveehouderij, bedrijfsambities, opbrengst
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Biodiversity in dairy farming: Investing in resilience and risk reduction

Abstract / summary in English:

This report presents a Conceptual Framework for the development of a business model for biodiversity in dairy farming. This framework will provide the basis for the further implementation of the project "A bio-diverse business model for dairy farming", which is an initiative of World Wildlife Fund, Friesland Campina and Rabobank.


Keywords in English: Biodiversity, dairy farming, farming ambitions, yield
Biodiversiteit in de melkveehouderij