Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and B. Philipsen. 2014. Soil quality and grassland production. (In Dutch, with English abstract.). V-Focus. , p. 20-22.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 260 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit en graslandproductie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwerk Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, veehouderij, grasproductie
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Soil quality and grassland production

Abstract / summary in English:

To gain a better understanding of the effect of soil quality and soil management on grassland production, dairy farmers in the Dutch peat meadow areas developed a checklist for assessing soil quality and also tested various measures for improving soil quality. This project was conducted by members of the Dutch farmers' network Good soil management for better farming on peat soils, in collaboration with VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research and the Louis Bolk Institute.


Keywords in English: soil quality, dairy farming, grassland production
Bodemkwaliteit en graslandproductie