Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk and E. Anssems. 2014. Fodder trees in agriculture: Multifunctional land use creates more value per hectare. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Number of pages: 32

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

Order Price: €0; Order code:2014-029 LbD; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voederbomen in de landbouw: Meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is onderdeel van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik. Doel van het project (2011-2014) was om via voorbeelden in de praktijk, de inpasbaarheid van (voeder)bomen in de landbouw te testen en de resultaten breed te communiceren. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk om bomen op een vernieuwende manier te integreren op een modern landbouwbedrijf. In hoofdstuk 2 van deze brochure wordt ingegaan op het WAAROM van bomen op het landbouwbedrijf. Hoofdstuk 3 beschrijft het HOE van bomen op het landbouwbedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: bomen, struiken, voederbomen, Multifunctioneel Landgebruik, plattelandsontwikkeling, teelt, voederwaarde, mechanisatie en verwerking, energieopwekking, regelgeving, milieu, landschap, biodiversiteit, agroforestry, voedselbos
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Fodder trees in agriculture: Multifunctional land use creates more value per hectare

Abstract / summary in English:

This leaflet is a product of the farmers' network on "Fodder Trees and Multifunctional Land Use". The aim of this project (2011-2014) was to explore and examine the use of (fodder) trees in agricultural practice, and to communicate the results to a wide audience. This leaflet provides practical advice and innovative methods to integrate trees in modern farming systems. Chapter 2 focuses on WHY trees are useful, while Chapter 3 describes HOW trees can be integrated into farming systems.


Keywords in English: trees, shrubs, fodder trees, multifunctional land use, rural development, production, feed value, mechanisation, processing, energy generation, government regulations, environment, landscape, biodiversity, agroforestry, food forest
Voederbomen in de landbouw