Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B., L. Janmaat, J. de Wit, M. Vlaswinkel and L. Daniels. 2014. Flourishing Farm, Newsletter #10. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit. Inhoud:

 • Terugblik veldseizoen 2014
 • Ecologische of economische focus?
 • Verbeteren van biodiversiteit op uw bedrijf
 • Soorten bekijken of herkennen
 • Dynamiek van populaties
 • Gebiedsbenadering
 • Maatschappelijk Verantwoorde Akkerranden
 • Bankierplanten
 • Uitgelicht: Stichting Veldleeuwerik
 • Uitgelicht: Oevers en slootkanten

Trefwoorden in Nederlands: Akkerranden, functionele agrobiodiversiteit, FAB, akkerbouw, plagen, IPM
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Flourishing Farm, Newsletter #10

Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is a collaborative project in which arable and dairy farmers promote functional biodiversity (beneficial insects in particular) through better field margin management.
Contents:

 • Looking back on the 2014 field season
 • Ecological or economic focus?
 • Differentiating (counting) or identifying species
 • Population dynamics
 • Regional (cross-farm) approach
 • Socially responsible field margin management
 • Banker plants
 • In the spotlight: Skylark Foundation
 • In the spotlight: Banks of ponds and ditches
   

Keywords in English: Keywords: Field margins, Functional Agrobiodiversity (FAB), arable farming, insect pests, IPM
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10