Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, J. Nagtzaam and L. Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 480 kB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
Inhoud:

 • Op zoek naar financiering
 • Nieuwe samenwerkingen
 • Risicobeheersing
 • Wat is geïntegreerde plaagbeheersing?
 • Hoe werken deelnemers van Bloeiend Bedrijf aan geïntegreerde plaagbeheersing?
 • Durft u te vertrouwen op de akkernatuur?
 • Bloei en beschutting door meerjarige landschapselementen
 • Kennis en advisering over plaagbeheersing
 • Drift van insecticiden in akkerranden
 • Uitgelicht: De Frisse Wind
 • Uitgelicht: De korenbloem

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9