Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, W. Dieleman and L. Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
Inhoud:

  • Drie jaar Bloeiend Bedrijf
  • Wat leert Bloeiend Bedrijf ons?
  • Akkerrandenverslag
  • Hoe verduurzamen we gewasbescherming met akkerranden?
  • Resultaten Bloeiend Bedrijf 2012
  • Uitgelicht: FAB in ZLTO werkgebied
  • Bij-vriendelijke bufferstroken langs water
  • Uitgelicht: Bolderik

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8