Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G. Smeulders, B. Carpay and H. Bergsma. 2014. Kali uit gesteentemeel voor grasklaver? V-focus. juni 2014, p. 38-39.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 210 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op verschillende ex-landbouwgronden op zandgrond, die bestemd zijn voor natuur, wordt de  fosfaattoestand uitgemijnd met een maaimanagement van grasklaver en kalibemesting. Normaliter worden hiervoor ‘gangbare’ kalimeststoffen gebruikt, maar de vraag rees of hier ook kalihoudende gesteentemelen voor gebruikt kunnen worden. Resultaten van een tweejarige proef hierover worden besproken.


Trefwoorden in Nederlands: forfaat, uitmijnen, maaimanagement, kalimeststoffen, kalihoudende gesteentemelen, kaliumgehalte
Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?