Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Schipper, M. and N.J.M. van Eekeren. 2014. Choosing the right grass mix. (In Dutch.). V-focus. april 2014, p. 38-39.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 300 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Welk grasmengsel kiezen?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de themagroep ‘Vitale bodem en gewas’ van de kringloopboeren in Midden-Delfland werken melkvee- houders aan de optimalisatie van de benutting van mest en bodem richting gewasproductie. Een van de onderwerpen waar de veehouders aan werken is de grasmengselkeuze. Welk mengsel te kiezen uit het brede aanbod?


Trefwoorden in Nederlands: gewasproductie, bodem, gewas, mest, grasmengels, kringloopboeren
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Choosing the right grass mix.

Abstract / summary in English:

"Kringloopboeren" are farmers who manage their farms based on the ecological principle of recycling. In Midden-Delfland (province of South-Holland) they run a theme group, 'Vital soil and crop', in which dairy farmers are working on optimising soil management and manure application for crop production. One of the subjects they are working on is grass mix choice. How to choose the right grass mix from the many different options?


Keywords in English: crop production, soil, crop, manure, grass mixes, ecological farmers
Welk grasmengsel kiezen?