Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren, G. Iepema and L. Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.


Type of document: Newsletter

Related webpage or webdocument: us4.campaign-archive2.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=40251dce4e

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Goud van Oud Grasland #1

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het doel van het project Goud van Oud Grasland is de grasproductie van blijvend en oud grasland te verbeteren, en hiermee meer voer van eigen bodem te realiseren. Tegelijkertijd werken boeren hiermee aan biodiversiteit, waterregulatie en het vastleggen van CO2. Het project is in 2013 van start gegaan.


Trefwoorden in Nederlands: grasland, grasproductie, voer, biodiversiteit, waterregulatie, CO2
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Abstract / summary in English:

The aim of the project 'Goud van Oud Grasland' is to improve the production of grass from permanent and old green land, thus realizing more feed. Simultaneously, farmers participate in enhancing biodiversity, water regulation and capturing CO2. The project was launched in 2013.


Keywords in English: grass production, feed, biodiversity, water regulation, CO2