Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de. 2013. Large effect of sowing time on grass and clover yields. (In Dutch.). V-focus. december 2013, p. 28-29.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Inzaaitijdstip heeft groot effect op gras- en klaveropbrengst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel veehouders kiezen een relatief laat maisras omdat deze een hogere opbrengst geeft. Dat gaat echter wel gepaard met slechtere inzaaiomstandigheden voor het volggewas, waarvan de gevolgen bij grasland het hele volgende jaar nog merkbaar blijven. Vooral bij grasklaver betekent een late inzaai een slechte start met langdurige gevolgen. Deze effecten werden duidelijk zichtbaar bij een demo bij Carel en Anja Smulders (Hoogeloon) afgelopen jaar.


Trefwoorden in Nederlands: mais, inzaaitijdstip, grasklaver
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Large effect of sowing time on grass and clover yields

Abstract / summary in English:

Many livestock farmers are choosing a relatively late maize variety because of their higher yields. However this results in worse sowing conditions for succeeding crops, with noticeable effects on grassland throughout the next year. Especially with grass-clover late sowing results in a bad start with long lasting effects. These effects were clearly visible in a demo at Carel and Anja Smulders (Hoogeloon, The Netherlands) this past year.


Keywords in English: maize, sowing time, grass-clover
Inzaaitijdstip heeft groot effect op gras- en klaveropbrengst