Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and J.G.C. Deru. 2014. Sorghum drought tolerant alternative to silage maize. (In Dutch.). V-focus. Februari 2014, p. 16-17.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

Related to: ‘Buffer Farmers’ manage drought susceptible soils

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bufferboeren testen agrarische ondernemers samen met waterbeheerders maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Een van de deelnemende veehouders was geïnteresseerd in het telen van sorghum als alternatief voor snijmais. Dit leidde tot contact met een veredelaar van sorghum in Nederland. Zijn zuivere lijnen zijn afgelopen jaar vergeleken met commercieel beschikbare sorghumrassen in Europa.


Trefwoorden in Nederlands: sorhum, droogtegevoeligheid, raskeuze
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Sorghum drought tolerant alternative to silage maize

Abstract / summary in English:

In the project 'Bufferboeren' agricultural entrepreneurs together with water managers test solutions to drought-prone soils. One of the participating livestock farmers was interested in growing sorghum as an alternative to silage maize. This led to contacting a breeder of sorghum in The Netherlands. This past year his pure lines have have been compared to commercially available sorghum varieties in Europe.


Keywords in English: sorghum, drought sensitivity, choice of variety
Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais