Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Mullekom, M. van, F. Smolders and B.G.H. Timmermans. 2014. Nature development on former agricultural land - An efficient and effective approach. (In Dutch.). Onderzoekcentrum B-WARE B.V. / Louis Bolk Instituut, Nijmegen / Driebergen. 32 p.

Number of pages: 32

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,7 MB; opens in new window

Related to: Reducing soil phosphate levels in nature areas

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Van landbouw naar natuur - Een efficiënte en effectieve aanpak

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure biedt handreikingen voor het succesvol omvormen van voormalige landbouwgronden. Het uitvoeren van een vooronderzoek blijkt de kansen op succes aanzienlijk te vergroten. Dergelijk onderzoek maakt namelijk niet alleen duidelijk in hoeverre uitmijnen of afgraven geschikt is om het fosfaat af te voeren. Het laat ook zien welke natuurtypen er in het gebied kunnen ontstaan.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, uitmijnen, afgraven, natuurontwikkeling
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Nature development on former agricultural land - An efficient and effective approach

Abstract / summary in English:

This booklet presents a number of guidelines for converting former agricultural land into nature areas. It has been shown that prior analysis of the soil and vegetation greatly increases the chance of success. Such analysis not only allows to determine the most suitable method for reducing excess phosphate from the site in question (e.g.topsoil removal or repeated mowing of a high productive sward), but also helps to predict what kinds of plant communities could develop in the area.


Keywords in English: soil phosphate, soil phosphate r, topsoil removal, nature development
Van landbouw naar natuur - Een efficiënte en effectieve aanpak