Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Deru, J.G.C. and N.J.M. van Eekeren. 2013. Infiltration water via a drainage system has significant effect on groundwater level. (In Dutch.). V-focus. december 2013, p. 30-31.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 440 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Melkveehouder Jan Ketelaars uit Heeswijk-Dinther (NB) heeft afgelopen zomer water geïnfiltreerd in zijn drainagesysteem op een gedeelte van zijn land. Vanuit het project Bufferboeren zijn metingen gedaan aan de grondwaterstand.


Trefwoorden in Nederlands: grondwater, grondwaterstand, drainage, beworteling
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Infiltration water via a drainage system has significant effect on groundwater level

Abstract / summary in English:

Dairy farmer Jan Ketelaars of Heeswijk-Dinther led water infiltrate though his drainage system on a part of his land over the course of last summer. The project ‘Bufferboeren’ performed measurements on the groundwater level.


Keywords in English: Groundwater, groundwater level, drainage, rooting
Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand