Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, B. Philipsen, F. Lenssinck and B. Meerkerk. 2013. Searching for carrying capacity and soil structure under grassland. (In Dutch.). V-focus. December 2013, p. 32-33.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 290 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Draagkracht is een belangrijke functie van de bodem om de grasproductie van het land te kunnen benutten. Uit het SKB-onderzoeksproject ‘Duurzaam Bodemgebruik Veenweide’ en het praktijknetwerk ‘Goede Bodem op Veen Boert Beter’ blijkt dat een goede draagkracht niet altijd samengaat met de beste bodemstructuur of vice versa. In dit artikel staan enkele bevindingen op een rij die mogelijk aanknopingspunten geven voor een beter begrip en management.


Trefwoorden in Nederlands: draagkracht, grasland, bodemstructuur
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Searching for carrying capacity and soil structure under grassland

Abstract / summary in English:

Carrying capacity is an important soil function when it comes to utilizing grass production. The SKB research project ‘Sustainable use of peat meadow areas’ and the livestock network ‘A good peat soil benefits the farmer’ show that a proper carrying capacity does not always go hand in hand with the best soil structure and visa versa. This article lists some findings that may provide clues leading to a better understanding and management.


Keywords in English: Carrying capacity, grassland, soil structure
Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland