Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and L. Daniels. 2013. Who pays the measures to increase biodiversity? (In Dutch.). Boerderij. 30 augustus 2013, p. 17.

Number of pages: 1

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 120 kB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wie betaalt de kosten voor maatregelen om biodiversiteit te bevorderen?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Volgens de auteurs hoeft een boer niet toe te leggen op sommige biodiversiteitsmaatregelen; vooral aan bodemgerichte maatregelen kan hij verdienen. Voor andere maatregelen, die niet renderend zijn voor de boer maar wel een maatschappelijk nut dienen, is de vraag: wie gaat hiervoor betalen?


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, waarde, bodem, bodembiodiversiteit, klimaatsverandering
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Who pays the measures to increase biodiversity?

Abstract / summary in English:

According to the authors, some biodiversity measures are profitable, mainly in case of soil oriented measures. For biodiversity measures which are not profitable for the farmer, the question is: who will pay for it?


Keywords in English: biodiversity value, soil, climate change
Wie betaalt de kosten voor maatregelen  om biodiversiteit te bevorderen?