Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hospers-Brands, A.J.T.M., G.J.H.M. van der Burgt and J. van Strien. 2013. Optimization of fertilization Van Strien farm; results 2012. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2013-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 27 p.

Number of pages: 27

Type of document: Report

Download full text pdf, 270 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Optimalisatie Bemesting Van Strien; voortgang 2012

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport bevat de resultaten van het tweede jaar van het project "Bedrijfsinterne Optimalisatie", en wel van het deelproject "Van Strien". Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen. Soms betreft het een vergelijking met de toediening van dierlijke mest, soms gaat het om verschillende hoeveelheden van toegediende maaimeststoffen. Er zijn geen verrassende resultaten, met uitzondering van een perceel tarwe waarbij een gift maaimeststof zonder (wel geplande) dierlijke mest geen meeropbrengst gaf ten opzichte van helemaal geen bemesting. In de stroken met meerdere jaren maaimeststof toediening zijn nog geen metingen verricht aan bodemkwaliteit en bodemleven. Dat komt later in het project aan de orde.


Trefwoorden in Nederlands: kringloop, stikstof, maaimeststoffen, compost, Ndicea
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Optimization of fertilization Van Strien farm; results 2012

Abstract / summary in English:

This report presents the results of the second year of the project "Farm-internal fertilizer optimization", sub-project "Van Strien farm". On several fields soil samples are taken to assess the nitrogen dynamics of cut&carry fertilizers. In some cases it is a comparison with applied manure, and in some cases it is a comparison with different levels of applied cut&carry fertilizers. There were no surprising results, except for a spring wheat field in which application of cut&carry fertilizer did not improve yield, although the planned manure application was not realized. In the fhe field parts with repeated cut&carry fertilizers over the years measurement of soil quality and soil biotics was not yet done. This will be done later on in the project.


Keywords in English: Recycling, nitrogen, cut and carry fertilizers, compost, Ndicea
Optimalisatie Bemesting Van Strien; voortgang 2012