Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Riemens, M., H. Huiting, J.G.C. Deru, H.A. van Schooten, D. van der Schans, K. Verloop, F. Aarts and R. van der Weide. 2013. Sustainable soil management maize: projectresults 2012. (In Dutch.). Rep. 3250237700. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad. 102 p.

Number of pages: 102

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window

Reports of other years: Sustainable soil management maize: projectresults 2014 (In Dutch) Sustainable soil management maize: projectresults 2013 (In Dutch)

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2012

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het eerste onderzoeksjaar van het beleidsondersteunen onderzoek 'Duurzaam bodembeheer mais'. Het onderzoek vond plaats op drie proefvelden: Lelystad (klei), De Moer (zand, Brabant) en Rolde (zand, Drenthe). Effecten van grondbewerking, groenbemesters en maisrassen op de bodemkwaliteit zijn onderzocht. De proeven zijn in 2013 voortgezet.


Trefwoorden in Nederlands: bodembeheer, duurzaam landgebruik, mais, snijmais, bodemkwaliteit, landbouwkundig onderzoek, onderzoeksopzet, onderzoeksvelden, teelttechnieken, teelsystemen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Sustainable soil management maize: projectresults 2012

Abstract / summary in English:

This report describes the results from the first year of the policy supporting research "Sustainable soil management maize". The research was conduced at three experimental plots in The Netherlands: Lelystad (clay, in the province of Flevoland)), De Moer (sandy soil, North Brabant) and Rolde (sandy soil, Drenthe). Effects of tillage, green manure and maize variety on soil quality have been investigated. The trials are continued in 2013.


Keywords in English: soil management ; sustainable land use ; maize ; soil quality ; agricultural research ; experimental design ; experimental plots ; cultural methods ; cropping systems
Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2012