Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2012. Fertilize with vision and precision: Soil researchers give their views on soil analysis figures, mineral ratio and precision fertilization. (In Dutch.). Ekoland. 32(5):10-11.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,61 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bemesten met visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe kijken bodemdeskundigen nu, ruim 170 jaar na het verschijnen van het baanbrekende boek ‘De wet van het minimum’ van Justus von Liebig, aan tegen bemesting, bodemvruchtbaarheid en kwaliteit? Drie deskundigen aan het woord.


Trefwoorden in Nederlands: bemesting, bodem, bodemkwaliteit, stikstof, mineralenverhoudingen, precisiebemesting, teelplan
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Fertilize with vision and precision: Soil researchers give their views on soil analysis figures, mineral ratio and precision fertilization

Abstract / summary in English:

How do soil experts consider fertilization, soil fertility and quality at this moment, over 170 years after the publication of the groundbreaking book "The law of the minimum" from Justus von Liebig? Three experts have their say.


Keywords in English: fertilization, soil, soil quality, nitrogen, mineral ratio, precision fertilization, cultivation plan
Bemesten met  visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting