Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2012. Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive". (In Dutch.). Ekoland. 32(1):22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 370 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bolkpionier Jan Bokhorst gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ekoland interviewt Jan Bokhorst ter gelegenheid van diens afscheid van het Louis Bolk Instituut. Hij richtte daar 33 jaar geleden samen met Maarten van Tienhoven de Land­ bouwafdeling op en was als onderzoeker bodem en bemesting de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de biologisch­ dynamische en biologische landbouw.


Trefwoorden in Nederlands: ontwikkeling, louis bolk instituut
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive"

Abstract / summary in English:

Dutch magazin Ekoland interviews Jan Bokhorst because of his departure from Louis Bolk Institute. At this institute, he founded the agriculture department 33 years ago, together with Maarten van Tienhoven. As researcher soil and fertilization, he was the driving force behind the development of biodynamic and organic farming.


Keywords in English: development, louis bolk institute
Bolkpionier Jan Bokhorst  gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn