Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, E.W. 2012. Health as an effective self-regulation. (In Dutch.). Folia Orthica. November 2012, p. 8-9.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Gezondheid als effectieve zelfregulatie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Langzaam begint het besef door te dringen dat geneeskunde om meer gaat dan ziektebestrijding. Het begrip gezondheid verschuift van 'de afwezigheid van ziekte' naar goed functionerende zelfregulatie. De ene vertaling hoeft de andere niet te bijten. 'Ziekte bestrijden' en 'gezondheid bevorderen' kunnen in de gezondheidszorg theoretisch én practisch goed naast elkaar bestaan.


Trefwoorden in Nederlands: zelfregulatie, zelfregulerende processen, ritmische organisatie, gezondheid
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Health as an effective self-regulation

Abstract / summary in English:

Slowly, awareness is growing that  medicine should be more than just disease control. The concept of health is shifting from 'the absence of disease' to well-functioning self-regulation. One definition does not exclude the other one. In health care, 'Fighting disease' and 'health promotion'  can very well coexist, both theoretically and practically.


Keywords in English: self-regulation, self-regulatory processes, rhythmic organization, health
Gezondheid als effectieve zelfregulatie