Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de. 2013. Farm economic effects of increasing soil organic matter: compost use in arable farming. (In Dutch.). Rep. 2013-005 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 17 p.

Number of pages: 17

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,77 MB; opens in new window

Related to: Credits for Carbon Care


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganischestofgehalte: compostgebruik in de akkerbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Berekende bedrijfseconomische effecten bij gebruik van GFT-compost zijn positief voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Zuid-Nederland (circa +55 € per ha per jaar). Sensitiviteitsanalyse voor andere situaties laat zien dat de soort compost en het effect op de totale bemestingskosten (m.n.verdringing van organische mest) van grote invloed zijn op de bedrijfseconomische effecten.


Trefwoorden in Nederlands: Compost, bedrijfseconomie, akkerbouw, bodemorganischestof, ecosysteemdienst, klimaat
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Farm economic effects of increasing soil organic matter: compost use in arable farming

Abstract / summary in English:

Farm economic effects of compost on an average arable farm in the southern part of the Netherlands are calculated as positive. The type of compost and the effect on total cost of fertilizer (mainly the amount of manure that is being replaced) is of major importance.


Keywords in English: farm economic, compost, arable farming, soil organic matter, ecosystem service, climate
Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganischestofgehalte: compostgebruik in de akkerbouw