Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Derks, T., B. Aasman, A. Evers and J. de Wit. 2012. Farm economic benefits of biodiversity (in Dutch). (In Dutch.). DLV-Dier; Louis Bolk Instituut; WUR-LR. 25 p.

Number of pages: 25

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,4 MB; opens in new window

Related to: Biodiversity in Brabant


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wat levert biodiversiteit op? Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen melkveehouderij en akkerbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze publicatie worden de bedrijfseconomische effecten en milieueffecten van 10 biodiversiteitmaatregelen in kaart gebracht. Naast relatief simpele maatregelen zoals grasklaver telen of het gebruik van compost op akkerbouwbedrijven, wordt ook de sectoroverstijgende samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij geanalyseerd (en als zeer perspectiefrijk beoordeeld).


Trefwoorden in Nederlands: Economie, biodiversiteit, grasklaver, grasmengsels, compost, samenwerking
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Farm economic benefits of biodiversity (in Dutch)

Abstract / summary in English:

In this report farm economic costs and benefits of 10 functional agrobiodiversity measures are analysed for average arable and dairy farms in the South of the Netherlands. Most of the measures may have positive effects (upto 7000 €  per farm per year of the most well known measures such as mixing crop rotations of intensive arable and dairy farms).


Keywords in English: Biodiversity, clover, compost, rotations, farm economics
Wat levert biodiversiteit op? Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen melkveehouderij en akkerbouw