Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and N.J.M. van Eekeren. 2013. Cereals as protecting crops: add it to the mix in case of grassland resowing. (In Dutch.). V-focus. April 2013, p. 30-31.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 370 kB; opens in new window

Related to: Biodiversity in Brabant

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Graan als dekvrucht: meezaaien bij grasland vernieuwing

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Graslandvernieuwing in het voorjaar is niet populair. Toch ontkom je er soms niet aan. Is het meezaaien van graan een mogelijkheid om de negatieve effecten op te vangen? Om dit uit te testen is in het voorjaar van 2012 in het kader van het project ‘Boeren en Agrobiodiversiteit Brabant’ een vergelijking ingezaaid met verschillende granen. Meezaaien van 40 kg zomergerst of 25 kg / ha haver kan een hogere drogestof opbrengst geven in de eerste snede en zaadonkruiden onderdrukken.


Trefwoorden in Nederlands: graslandvernieuwing, granen, dekvrucht, opbrengstverhoging, onkruidonderdrukking
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Cereals as protecting crops: add it to the mix in case of grassland resowing

Abstract / summary in English:

Pasture renovation in spring isn't popular, but sometimes it's necessary.  Adding cereals to the seed mix might help to encouter negative effects. To test this assumption, a comparison pilot with different seed mixes was set up in the spring of 2012.  Adding 40 kg/ha summer barley, of 25 kg/ha oats, might increase the dry matter yield of the first cut while suppressing annual weeds.


Keywords in English: sward renovation, pasture renovation, grassland resowing, cereals, protecting crop, yield increase, weed suppression
Graan als dekvrucht: meezaaien bij grasland vernieuwing