Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, H. Kloen, W. Dijkman, B. Philipsen and H. de Boer. 2013. Improved utilisation within current legal application limits. (In Dutch.). V-focus. April 2013, p. 32-33.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 290 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Een betere benutting met huidige gebruiksnormen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door de strengere bemestingsgebruiksnormen wordt bodemkwaliteit nog belangrijker. Voor een melkveehouder is een eerste stap zich bewust te worden van de variatie in grasproductie op zijn percelen en de mogelijkheden om dit door middel van indicatoren te kunnen inschatten.  Enkele voorspellers voor het stikstof leverend vermogen van zand en veengronden worden besproken.


Trefwoorden in Nederlands: bemesting, bodem, bodemkwaliteit, bodemkwaliteitsparameters, bodemindicatoren, stikstof, N-leverend vermogen, NVL, N-opbrengst, N-respons, organische stof, calcium-magnesiumverhouding
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Improved utilisation within current legal application limits

Abstract / summary in English:

The increasing limitations on fertilizer use make soil quality even more important. First, a dairy farmer has to be aware of the variation in grass production on different sites, and be aware on the indicators to monitor this variation.  A few predictors for the nitrogen delivering capacity of sandy soils and peat soils are discussed.


Keywords in English: fertilisation, soil, soil quality, soil quality indicators, nitrogen, nitrogen delivering capacity, nitrogen yield, nitrogen response, soil organic matter, calcium magnesium proportion,
Een betere benutting met huidige gebruiksnormen