Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M., B. Luske, D. Dirks and B. Wiekema. 2012. Newsletter Flourishing Farm #5. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
Inhoud:
- Terugkijk op het veldseizoen van 2012
- Bladluisonderdrukking voordat de akkerranden bloeien
- Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING
- In beeld: Bladluizen op aardappel
- Uitgelicht: ANV Drenthe


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Flourishing Farm #5

Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
Contents:
- Recalling growing seasoin 2012
- Aphid suppression before the actual flowering of field edges
- Farmer's Network "Bee & Pollination"
- Visualized: aphids in potatoes
- Focus: Agrarian nature association - province of Drenthe
 


Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5