Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J. de Wit and J.G.C. Deru. 2013. Earthworms for better water infiltration in grasslands. (In Dutch.). V-focus. Februari 2013, p. 24-25.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 270 kB; opens in new window

Related to:

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Regenwormen voor waterregulatie onder grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2012 is een onderzoek gestart naar het voorkomen van pendelende regenwormen onder grasland en de ‘best practices’ voor behoud en stimulering van deze groep wormen. In dit artikel worden de functies en het voorkomen van deze regenworm in Nederlandse graslanden beschreven.


Trefwoorden in Nederlands: regenworm, pendelaars, pendelaar, Lumbricus terrestris, Aporrectodea longa, infiltratie, waterinfiltratie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Earthworms for better water infiltration in grasslands

Abstract / summary in English:

In 2012 a study was initiated on the occurrence of anecic earthworms in grasslands, and the ‘best practices’ to maintain and increase their populations. Anecic earthworms commute between the soil surface and the subsoil, and construct permanent deep burrows. This article describes the functions and occurrence of this group of earthworms in Dutch grasslands.


Keywords in English: Earthworm, anecic earthworms, Lumbricus terrestris, Aporrectodea longa, infiltration, water infiltration
Regenwormen voor  waterregulatie onder grasland