Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. and W.J.M. Cuijpers. 2012. Guide to a resistant soil. (In Dutch.). Rep. 2012-050 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.

Number of pages: 12

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,79 MB; opens in new window

Order Price: €0; Order code:2012-050 LbP; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.;
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Weerbare bodemwijzer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze weerbare bodemwijzer geeft een samenvatting van ecologische diensten / functionele biodiversiteit die de natuur beschikbaar heeft en maatregelen die de teler kan nemen om hiervan te profiteren, met name voor duurzame aardbeienteelt.
Behandeld worden oa: een ziektewerende bodem, bodembewerking en bemesting, verhoging bodem organische stof, het bodemleven, een gebalanceerde stikstofgift en bodemstructuur.


Trefwoorden in Nederlands: aardbeien, aardbeienteelt, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, bodem, weerbare bodem.
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Guide to a resistant soil

Abstract / summary in English:

This guide to a resistant soil summarizes  the ecosystemservices / functional biodiversity offered by nature, as well as the growers'  management measures that help to take advantage of these services. Focus is on sustainable strawberry cultivation.
Subjects: a pathogen-depressing soil, soil cultivation, soil fertilisation, increasing soil organic matter, soil life, a well-balanced nitrogen supply and soil structure.


Keywords in English: strawberries, strawberry cultivation, biodiversity, ecosystemservices, soil, resistent soil, resiliant soil
Weerbare bodemwijzer