Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, A. Beeckman, L. Sobry and W. Govaerts. 2012. Biokennisbericht #29: Dairy and Beef. Theme: Herbs and mineral supply. (In Dutch.). Biokennisbericht #29. Biokennis.

Number of pages: 6

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #29: Zuivel en Rundvlees. Thema: Kruiden en de mineralenvoorziening

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Mineralen zijn nodig voor een goede weerstand, gezondheid, groei en productie van melkvee. Melkvee dat krachtvoer krijgt, heeft niet snel tekorten aan mineralen. Echter, rantsoenen van uitsluitend ruwvoeder leveren vaak onvoldoende mineralen. Met name de koper- en seleniumvoorziening staan in deze rantsoenen onder druk. Door ruwvoerrijke rantsoenen moeten biologische bedrijven dus extra aandacht besteden aan de mineralenvoorziening. Kruiden bevatten meer mineralen dan gras.
In dit Biokennisbericht meer inzicht in wat men kan verwachten van kruiden voor de mineralenvoorziening van melkvee (schapen, geiten en koeien).


Trefwoorden in Nederlands: mineralen, mineralengehalte, kruiden, melkvee, functionele biodiversiteit
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Biokennisbericht #29: Dairy and Beef. Theme: Herbs and mineral supply

Abstract / summary in English:

Minerals are needed for a good resistance, health, growth and production of dairy goats, sheep and cows. Dairy animals that are fed with concentrates do generally not suffer from mineral deficiencies. However, rations consisting of roughage only are often insufficient in mineral supply. In particular, the availability of copper and selenium in these rations is on the low side. Hence, because of the roughage rations, organic farms need to pay extra attention to the mineral supply to their animals. Herbs contain more minerals than grass.
This 'Biokennisbericht' offers more insight into what can be expected of herbs in terms of mineral supply to dairy goats, sheep and cows).


Keywords in English: minerals, mineral content, herbs, dairy cattle, functional biodiversity
Biokennisbericht #29: Zuivel en Rundvlees. Thema: Kruiden en de mineralenvoorziening