Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, F. and N.J.M. van Eekeren. 2012. The "Bufferboeren" project: Taking measures for a drought resiliant agriculture. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.

Number of pages: 6

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 0,66 MB; opens in new window

Related to: ‘Buffer Farmers’ manage drought susceptible soils

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bufferboeren (2011-2014) werken 24 agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan het testen van maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Het doel is de effecten van die verdroging zo veel mogelijk te beperken.
In deze brochure wordt kort aangestipt: meer organische stof, diepere beworteling, gewaskeuze en hydrologische maatregelen.


Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, zandgrond, bufferboeren
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: The "Bufferboeren" project: Taking measures for a drought resiliant agriculture

Abstract / summary in English:

In this project (2011-2014), 24 farmers test measures for drought sensitive soils. Goal is to find practical measures reducing the effects of drought in the context of Dutch sandy soils.
In this brochure the following topics are discussed: soil organic matter, root development, crop choice, hydrological measures.


Keywords in English: resilience, water availability, sandy soils
Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw