Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Tiemens-Hulscher, M., E.T. Lammerts van Bueren and P.C. Struik. 2012. Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: manual for (small) breeders. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Number of pages: 32

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 2,8 MB; opens in new window

Order Price: €5; Order code:2012-043 LbP; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure reikt suggesties aan voor selectie op stikstofefficiënte aardappelrassen. Het effect van stikstof en genotype op de dynamiek van de bodembedekking en de gevolgen voor de knolvorming zijn hierin leidend. Aan de hand van foto’s, figuren en heldere tekst krijgt de lezer inzicht in de complexiteit van stikstofefficiëntie. Met de aanbevelingen voor een selectiestrategie kan de aardappelkweker  zijn voordeel doen. Het uiteindelijke doel: nieuwe rassen die méér met minder kunnen.


Trefwoorden in Nederlands: veredeling, selectie, aardappel, stikstof, bodembedekking
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: manual for (small) breeders

Abstract / summary in English:

This leaflet offers suggestions for selection on nitrogen efficient organic potato varieties. Main topic is the influence of nitrogen and genotype on the dynamics of soil covering and thenodulation. With the help of pictures, illustrations and explaining text the reader gains insight in the complexity of nitrogen efficiency. The potato breeder will take advantage with recommendations for selection strategy. The final goal: new breeds who can do more with less.


Keywords in English: selection, potato, nitrogen, soil coverage
Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers