Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and M.W.P. Bestman. 2012. Increase in business risks.. learn to think differently. (In Dutch.). V-focus. december 2012, p. 36-37.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 250 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Traditionele manieren van risicobeheersing botsen vaak met maatschappelijke belangen. Samen met trends als bedrijfsvergroting en klimaatverandering, zorgt dat voor stijging van het bedrijfsrisico in de veehouderij, zonder dat het rendement op vermogen toeneemt. Dit vraagt om andere maatregelen voor risicobeheersing en uiteindelijk een overgang naar andere landbouwsystemen.


Trefwoorden in Nederlands: risicobeheersing, adaptatiemodel
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Increase in business risks.. learn to think differently

Abstract / summary in English:

Traditional ways of risk management often conflict with interests in the rest of society. Together with trends like upscaling farms and climate change, this will increase the business risk in animal farming, without increasing return on equity. Other ways of risk management and finally a transformation to other agricultural systems might be the answer.


Keywords in English: risk management, adaptation model
Toename bedrijfsrisico...   leer anders te denken