Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Niekerk, T. van, M.W.P. Bestman, J. Wagenaar and B. Reuvekamp. 2012. Reducing laying hen drop-outs. (In Dutch.). Wageningen UR Livestock Research, Lelystad. 48 p.

Number of pages: 48

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Verlagen van uitval bij leghennen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op welke manieren herken je in een vroeg stadium dat er wat aan de hand is met je koppel leghennen? Hier worden signalen beschreven zoals afwijkende eieren, hoeveel de dieren eten/drinken, secties door een dierenarts, etc. De belangrijkste uitvalsoorzaken worden beschreven, met daarbij de informatie hoe je deze problemen kunt voorkomen of verhelpen. De informatie is gebaseerd op interviews met praktizerende pluimveedierenartsen die ervaring hebben met biologische leghennen. Het boek is geschreven met financiering uit het biologisch onderzoeksprogramma, maar het is relevant voor alle niet-kooi pluimveehouders.


Trefwoorden in Nederlands: Diergezondheid, dierenwelzijn, leghennen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Reducing laying hen drop-outs

Abstract / summary in English:

How to recognize in an early stage the issues around your flock of hens? Signals are described like abnormal eggs, eating and drinking behaviour, dissection by the vet etc.The most important reasons for dropping out are described, including information how to prevent or fix those problems. The information is based on interviews with poultry vets, who are experienced with organic laying hens. This book is wriotten with financial support from the organic sector, but is relevant for all non-cage poultry farmers.


Keywords in English: animal health, animal wellbeing, laying hens
Verlagen van uitval bij leghennen